rozliczenia-pit-2019

Kary za nieprawidłowe złożenie lub niezłożenie PIT

W 2019 roku rusza nowa usługa proponowana przez Ministerstwo Finansów, która pozwolić ma na rozliczenie podatników automatycznie przez organy podatkowe, bez konieczności aktywnego udziału samego zainteresowanego podatnika. Czy faktycznie będzie to rozwiązanie trafione i czy system jest w stanie zastąpić indywidualną pracę człowieka – dowiemy się wkrótce. Jednak już teraz wiadomo, że opcja „Twój e-PIT” w przypadku PIT za 2018 rok zostanie uruchomiona tylko dla dwóch podstawowych deklaracji, czyli PIT-37 i/lub PIT-38. Wszystkie inne deklaracje na razie nie zostały objęte programem, więc duża grupa podatników nadal jest pozostaje pod obligatoryjnym obowiązkiem zeznaniowym do złożenia w określonym terminie ustawowym. Za jego niewykonanie grożą konkretne konsekwencje. Jakie?

Konsekwencje braków w PIT za 2018 rok

Pierwszą dość oczywistą konsekwencją błędu lub braku PIT za 2018 jest wszczęcie przez odpowiednie organy kontroli podatkowej, która z założenia nie jest czymś pożądanym przez podatnika. Kolejna konsekwencja to konieczność zapłaty zaległego zobowiązania podatkowego, która zostaje powiększona o odpowiednie odsetki – co powoduje, że podatnik zapłaci więcej, niż początkowo musiałby zapłacić za PIT 2018. Dodatkową niewygodą jest możliwość organów podatkowych samodzielnego dochodzenia tych roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym, bez konieczności korzystania z usług komornika czy wyroku sądowego. W przypadku jeżeli uznają, że naruszenie miało charakter karnoskarbowy, podatnika może również czekać taka odpowiedzialność. Poza powyższymi należy spodziewać się, że błędy lub braki organy podatkowe mogą nałożyć odpowiednie kary finansowe.

Rekomendacje: naprawa błędu, zapłata podatku, czynny żal

W przypadku jeżeli w deklaracji PIT za 2018 rok znalazły się błędy lub minął termin na jej złożenie, a organy jeszcze tego nie zauważyły (nie wszczęły odpowiednich procedur kontrolnych czy karnych), podatnik nie powinien liczyć na to, że fiskus nie zauważy, a nieprawidłowość wpadnie w jakąś pustkę. W większości przypadków takie problemy mogą być wykrywane nawet przez 5 lat od zdarzenia (czyli w przypadku PIT 2018, składanego w 2019 roku, aż do 2024 roku), bo tyle trwa większość terminów ewentualnego przedawnienia z prawa podatkowego (z wyjątkami). Jest to więc dość długi czas dla skarbówki na zorientowanie się.

Dlatego w sytuacji potknięcia, podatnik powinien jak najszybciej naprawić swoje błędy (np. przez złożenie odpowiedniej deklaracji lub korekty) oraz zneutralizować skutki braków w PIT za 2018 (czyli zapłacić podatek wraz z odpowiednimi odsetkami liczonymi od poprawnej pierwotnej daty kiedy zobowiązanie powinno być uregulowane). W niektórych przypadkach konieczne może być również skorzystanie z instytucji tak zwanego czynnego żalu. Każdorazowo więc, przy pracy nad formularzami podatkowymi, podatnicy powinni zabezpieczyć sobie odpowiednio dużą ilość czasu na swobodną i spokojną pracę, w celu przygotowania prawidłowego, terminowego, a jednocześnie niezawierającego błędów sprawozdania podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *