suwnica

Najważniejsze parametry techniczne suwnic

Suwnice, a wśród nich najpopularniejsze suwnice uniwersalne, zaliczane są do grupy urządzeń dźwigowych i transportowych. Ich praca polega na wykorzystywaniu ruchów przerywanych, a konstrukcja składa się z części nośnej oraz wciągarki odpowiedzialnej za przenoszenie ładunku. Warto wiedzieć, że w pracy tego rodzaju urządzeń niezwykle ważną rolę odgrywają ich parametry techniczne. Które z nich zaliczymy do najważniejszych w suwnicach? Zapraszamy do lektury naszego wpisu!

Największy wybór suwnic u producenta

Szeroki wybór urządzeń suwnicowych, w tym suwnice z wciągnikiem łańcuchowym, suwnice procesowe czy suwnice z wciągarkami, znaleźć można w ofercie wiodącego producenta z branży – firmy Konecranes. Przed zakupem warto jednak dowiedzieć się jakie parametry techniczne suwnic uznawane są za najważniejsze. Wszystkie z nich wymienione zostały poniżej.

Kluczowe parametry techniczne suwnic

Do najważniejszych parametrów technicznych urządzeń suwnicowych zaliczyć należy przede wszystkim ich udźwig. Ten oznaczony jest literą Q, a jego wartość wyrażana jest w tonach. Wartość udźwigu określać będzie największą dopuszczalną masę ładunku, który z powodzeniem może unieść dana suwnica w określonych warunkach. W wartości udźwigu zawiera się też masa chwytaków, trawersów oraz innych urządzeń ładunkowych. Ciekawostką może zaś być to, że do udźwigu nie wlicza się haka i innych elementów, które są elementami niezdejmowanymi.

Kolejnym istotnym parametrem każdej suwnicy jest wysokość jej podnoszenia. Wartość ta wyrażana jest w metrach oraz zapisywana jako litera H. Wysokość liczy się od poziomu roboczego do urządzenia chwytającego. W przypadku suwnic pomostowych wysokość ich podnoszenia obliczana jest już od poziomu podłoża. Parametr ten jest o tyle ważny, że pozwala określić poziom bezpieczeństwa przenoszonego ładunku. W razie zachowania określonej wysokości podnoszenia zapewnia się jednocześnie gwarancję nieuszkodzenia suwnicy.

Na liście parametrów technicznych suwnicy znajduje się także rozpiętość urządzenia oraz prędkość jazdy wciągarki. Pierwsza wartość zapisywana jest pod literą L i określana w metrach. Dotyczyć będzie odległości pomiędzy osiami szyn jezdnych. Z kolei prędkość poruszającej się wciągarki wyrażana jest w metrach na sekundę. Wartość ta określać będzie wysokość prędkości osiąganej przez suwnicę poruszającą się po płaszczyźnie wraz z ładunkiem.

Do ważnych parametrów każdej suwnicy zaliczyć należy również prędkość opuszczania i podnoszenia ładunku. Wartość tej prędkości odnosić się będzie do ładunku o masie równej udźwigowi suwnicy w trakcie ruchu. Co istotne – parametr ten jest ściśle określony przez producenta i uwzględniony w dokumentacji techniczno – ruchowej suwnicy.

I jeszcze jeden istotny parametr techniczny urządzeń suwnicowych. Mowa o grupie natężenia pracy, która określana jest w wartościach od A1 do A8. Przydział do konkretnej grupy zależy głównie od klasy wykorzystania, czyli liczby cykli pracy w jednostce czasu. W branży istnieje podział na 10 klas (U1 – U9). Ponadto parametr ten zależeć będzie również od stanu obciążenia, który sklasyfikować można według współczynnika obciążenia względnego Q1 – Q4.  Do tego wszelkie dane dotyczące grupy natężenia pracy ustalane są według normy PN-M-06503-1991.

miejsce na foto1

Bezpieczna praca z wykorzystaniem suwnic

Osobami odpowiedzialnymi za w pełni bezpieczne użytkowanie suwnic pozostają operatorzy suwnic. To osoby świetnie wyszkolone w swojej branży, legitymujące się uprawnieniami przyznawanymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Ich praca z wykorzystaniem suwnic procesowych czy innego rodzaju urządzeń dźwigowych, polega głównie na przemieszczaniu różnego rodzaju ładunków zarówno w poziomie, jak i pionie. Do najważniejszych umiejętności profesjonalnie przygotowanych operatorów suwnic należeć będzie przede wszystkim bezpieczne zamocowanie ładunku, ale nie tylko. Ładunek musi być też dobrany do odpowiednich parametrów technicznych każdej suwnicy, także tej z wciągnikiem linowym. W żadnym przypadku nie wolno bagatelizować podnoszenia zbyt dużego ładunku czy przekraczania dopuszczalnej prędkości ruchu wciągarki. Do tego do listy obowiązków operatora suwnicy należeć też będzie dbanie o stan techniczny urządzeń suwnicowych oraz wszelkiego osprzętu dedykowanego suwnicom. Należyte dopilnowanie wszelkich kwestii technicznych oraz aktualnie obowiązujących przepisów BHP sprawi, że będzie można mówić o całkowicie bezpiecznej pracy z wykorzystaniem nowoczesnych suwnic. Warto zlecać ich obsługę świetnie wykształconym operatorom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *